Jakie formalności są konieczne do organizacji pogrzebu?

Organizacja pogrzebu to trudny i często przytłaczający proces. Aby ułatwić to zadanie, warto poznać formalności, które są niezbędne do przeprowadzenia uroczystości pogrzebowej w Polsce. 

 

Pierwszym krokiem w organizacji pogrzebu jest zgłoszenie zgonu do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie zaświadczenia o przyczynie zgonu (tzw. karta zgonu) wystawionego przez lekarza. W przypadku zgonu w szpitalu lub innej placówce medycznej, zaświadczenie to jest wystawiane automatycznie. Jeśli zgon nastąpił w domu, należy wezwać lekarza celem stwierdzenia zgonu i wystawienia zaświadczenia.

Po zgłoszeniu zgonu, urząd stanu cywilnego wydaje akt zgonu (na podstawie karty zgonu), który jest niezbędny do dalszych formalności związanych z organizacją pogrzebu. Akt ten należy przedstawić w zakładzie pogrzebowym oraz, w razie potrzeby - księdzu czy zarządowi cmentarza.

Wybór zakładu pogrzebowego i ustalenie szczegółów uroczystości

Następnie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zajmie się organizacją uroczystości. Nasz zakład pogrzebowy z Pabianic może pomóc w załatwieniu wielu formalności, takich jak m. in. sporządzenie aktu zgonu. Ponadto świadczymy usługi w zakresie: wyboru trumny, czy też urny w przypadku kremacji, transportu zwłok, przygotowania i rozwieszania nekrologów czy w zamówienia kwiatów. 

Wspólnie z zakładem pogrzebowym ustala się szczegóły uroczystości, takie jak termin i miejsce pogrzebu, rodzaj ceremonii (katolicka, wyznaniowa, bądź świecka - z mistrzem ceremonii). W przypadku osób wyznania katolickiego istotne jest również ustalenie z księdzem w przynależnej parafii szczegółów mszy żałobnej. Po ustaleniu terminu i miejsca pogrzebu, ważne jest poinformowanie o tym fakcie rodziny, znajomych oraz innych osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w uroczystości. 

Opłaty i dokumenty związane z miejscem pochówku

Organizacja pogrzebu wiąże się także z formalnościami dotyczącymi miejsca pochówku. Na cmentarzu należy uiścić opłatę za grób, niezależnie od tego, czy to będzie pogrzeb tradycyjny z trumną, czy kremacja z urną.

Warto pamiętać o zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak: zaświadczenie o przyczynie zgonu - karta zgonu, akt zgonu, dokument potwierdzający pokrewieństwo z osoba zmarłą (np. akt małżeństwa), legitymacja emeryta lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca pochówku.