Poradnik

mężczyzna niosący urnę

Specjalnie z myślą o osobach, które stoją przed decyzjami związanymi z organizacją pochówku bliskiej osoby, przygotowaliśmy poradnik, który informuje, co należy wziąć pod uwagę. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że śmierć członka rodziny lub kogoś z kręgu znajomych jest bardzo ciężkim przeżyciem, szczególnie jeśli odeszła ona niespodziewanie. Z poniższego poradnika dowiedzą się Państwo, jak postępować w przypadku zgonu bliskiej osoby, jak uzyskać akt zgonu, a także jak wystąpić o zasiłek pogrzebowy.

 

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej osoby

Aby rozpocząć czynności związane z organizacją pochówku, konieczne jest uzyskanie karty zgonu z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego dotyczącą rejestracji zgonu.

 1. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 112 lub 999) lub lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Dopiero wówczas możliwy będzie transport ciała, np. z pomocą zakładu pogrzebowego.

 2. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący.

 3. Jeśli ciało przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej (ZMS), ponieważ śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, należy uzyskać od Prokuratury pozwolenie na odebranie ciała. Kartę zgonu wystawi lekarz ZMS po wykonaniu autopsji.

 4. Jeśli mimo śmierci z przyczyn nienaturalnych odstąpiono od czynności śledczych, kartę zgonu można uzyskać tak jak w punkcie pierwszym.

 

Jak uzyskać akt zgonu?

Akt zgonu wydaje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca, w którym nastąpił zgon.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu,

 • dowód osobisty osoby zmarłej,

 • dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej (jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim),

 • dowód osobisty osoby zgłaszającej.

Firma pogrzebowa Olimp może spełnić wszystkie formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu.

 

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000  przysługuje w przypadku śmierci:

 • osoby ubezpieczonej w ZUS, KRUS lub MSWiA,

 • osoby, która pobierała rentę lub emeryturę, lub spełniała kryteria do jej pobierania,

 • członka rodziny osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty.

 

O zasiłek należy wnioskować w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu.

Organizująca pogrzeb osoba z pierwszej grupy pokrewieństwa (małżonek, dziecko, rodzic, dziadki, osoba przysposabiająca, rodzeństwo lub wnuk) może starać się o zwrot w pełnej kwocie bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Dalsi krewni lub osoby obce mają prawo do zwrotu wszystkich kosztów w kwocie nie wyższej niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zasiłku,

 • faktura z zakładu pogrzebowego,

 • legitymacja emeryta lub rencisty, lub oświadczenie wnioskodawcy w przypadku braku legitymacji,

 • akt małżeństwa lub akt urodzenia do ustalenia pokrewieństwa,

 • zaświadczenie z zakładu pracy.

 

Jeśli o zasiłek wnioskuje osoba spoza pierwszej grupy pokrewieństwa, musi ona przedstawić w ZUS wszystkie rachunki związane z organizacją pogrzebu. Wysokość zasiłku zależy od udokumentowanej wysokości wydatków, ale nie przekraczając 4000 zł. Zakład pogrzebowy Olimp może uzyskać zasiłek w imieniu osoby ponoszącej koszty pogrzebu.