Na czym polega pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki pozbawiony jest elementów religijnych i odbywa się bez udziału osób duchownych oraz odprawiania mszy świętej. Ceremonia prowadzona jest przez Mistrza Ceremonii Pogrzebowych na podstawie ustaleń z rodziną zmarłego. Zazwyczaj ciało zmarłego zostaje złożone na cmentarzu komunalnym, przy czym dopuszczalny jest pochówek urnowy i trumnowy. Niekiedy trumna z ciałem zmarłego spoczywa na cmentarzu parafialnym, jeśli zarządca wyrazi na to zgodę. Na pogrzeb świecki decydują się głównie osoby niewierzące, ale również osoby różnych wyznań. Często pogrzeb świecki wynika z ostatniej woli zmarłego lub przekonań rodziny, że taka forma będzie najodpowiedniejsza.

Przebieg pogrzebu świeckiego

Oferujemy usługi pogrzebowe w Pabianicach i organizujemy ceremonie świeckie. Zasadniczo uroczystość świecka może przebiegać wedle dowolnego scenariusza w zależności od ostatniej woli zmarłego lub ustaleń z rodziną. Pogrzeb świecki zwykle jest dość krótką ceremonią i trwa około 15 minut. Podczas pogrzebu korzysta się z kaplicy cmentarnej, a następnie konduktem żałobnym przechodzi się do miejsca pochówku. Kluczowym punktem podczas pogrzebu jest mowa laudacyjna wygłaszana przez Mistrza. Po złożeniu ciała w grobie zamiast krzyża stawiany jest pal, na którym umieszcza się tabliczkę z informacją o zmarłym. Na palu nie znajdują się żadne symbole religijne.

Pogrzeb świecki dopuszcza elementy dodatkowe – może to być oprawa muzyczna lub multimedialna. Choć jest to częstsza praktyka w krajach zachodnich, to także u nas odbywają się pogrzeby z muzyka na żywo lub projekcjami multimedialnymi. Może to być pokaz slajdów lub krótki film zmontowany na potrzeby pogrzebu. Warto jednak pamiętać, że materiały prezentowane na uroczystości muszą być dopasowane do powagi ceremonii.